Sorphirða

Kubbur efh.                                                                                                           
Vaktsímar: 456-4166
Netfang: kubbur@kubbur.is 

Kubbur ehf. er fyrirtæki sem sérhæfir sig í sorphirðu, gámaþjónustu, meðhöndlun úrgangs og umsjón með gámasvæði sveitarfélagsins.

Gámavöllur er staðsettur við Smiðjuveg 1a í Vík. 

Hér er sophirðudagatal í pdf. formi sem hægt er að nýta: Sorphirðudagatal - Vestur Skaftafellssýsla 2024

Mynd Þ. N. Kjartansson

Hreinsunarátak

Eins og komið hefur fram í fyrri auglýsingum hér á síðunni þá hefur Heilbrigðiseftirlit Suðurlands farið í hreinsunarátak sem miðar að lóðum og lendum í umdæmi þess. Átakið er áskorun til lóðarhafa, íbúa og landeigenda á Suðurlandi, að þeir gangi í það að hreinsa af lóðum sínum og lendum, allt það sem getur valdið ónæði, mengun eða lýti á umhverfinu. Jafnframt verður hægt að krefjast lagfæringa og viðgerða á lóðum, girðingum og mannvirkjum ef nauðsynlegt þykir, auk þess sem heimilt er að láta fjarlægja númerslausar bifreiðar, bílflök, gáma og sambærilega hluti að undangenginni viðvörun, á kostnað eigenda. Ákveðið hefur verið að fyrstu skrefin í þessu átaki innan Mýrdalshrepps snúi að því að hreinsa til á þjónustulóðum í elstahluta Víkur. Með þessari auglýsingu, gefin kostur á að hefjast nú þegar handa áður en til framkvæmda kemur af hálfu Heilbrigðiseftirlitsins. Einnig eru þeir aðilar sem eiga muni á lóðum sveitarfélagsins án þess að hafa til þess leyfi, hvattir til þess að fjarlægja þá. 

Nánari upplýsingar má finna hér: Lóðahreinsun og númerslausar bifreiðar

 

Tillaga að verðskrá fyrir ílát við heimili og stofnanir í Mýrdalshrepp
Val um ílát með mismiklu rúmmáli Verð á ári Verð á mánuði
Blandaður úrgangur
120 L 29.500 2.459
240 L 49.000 4.084
660 L 117.500 9.792
Plast
240 L 14.500 1.209
660 L 43.500 3.625
Pappír og pappi
240 L 9.000 750
660 L 27.000 2.250
Lífrænt
120 L 33.500 2.792

 

Gjaldskrá förgun og móttaka gámaplan Vík - frá nóv. 23
Komugjöld    
Komugjald á gámaplan 3.000 pr/ferð

Almennur úrgangur og grófur úrgangur

Blandadur úrgangur 18.600 kr/m³
Blandadur grófur úrgangur 18.600 kr/m³
Timbur 21.000 kr/m³
Glerumbúðir 12.000 kr/m³
Plast blandað 2.720 kr/m³
Pappir og pappi blandað 2.720 kr/m³
Málmar, brotamálmar 0 kr/m³
Málmumbúðir 0 kr/m³
Hjólbarðar 0 kr/m³
Raf- og rafeindatæki blandað 0 kr/m³
Afsetning spilliefni blandað 150 kr/kg
Gler og óvirkur úrgangur (múrbrot, gips...) 7.797 pr/m³
Garðaúrgangur 3.657 pr/m³
Grófur plastúrgangur - fiskikör o.þ.h. 39.806 pr/m³
Heyrúlluplast óendurvinnalegt 18.600 pr/m³
Heyrúlluplast endurvinnalegt 0 pr/m³
Frauðplast 4.792 pr/m³
Sóttmengaður úrgangur 711 kr/kg
Ýmislegt
Matarolía 50 kr/L
Olíumengaður úrgangur (olía, olíusíur, plast olíubrúsar) 242 kr/kg
Raftæki og spilliefni
KælitækiGjaldfrjálst


Lítil raftæki
Ljósaperur
Rafgeymar - fyrirtæki
Skjáir
Stór raftæki
Tölvur, prentarar og símar
Rafhlöður

Grunnvísitala verðskrár fylgir 50% Launavísitölu og 50% NVT 072 Rekstur ökutækja / Öll verð eru með vsk