Víkurskóli

Víkurskóli er lítill samkennsluskóli með nemendur á aldrinum 6 til 16 ára og starfar í 10 bekkjardeildum. Skólinn tók fyrst til starfa 1. desember árið 1910. Skólinn þjónar nemendum úr þorpinu í Vík og sveitunum vestan og austan Víkur. Skólahverfið er Mýrdalshreppur. 

Skólanum er skipt í þrjú námsstig þ.e. yngsta stig (1-4 bekkur), miðstig (5-7 bekkur) og elsta stig (8-10 bekkur). Í skólanum eru  nemendur á bilinu 60 til 70 á hverjum tíma og starfsfólk í kringum 20. 

Í skólanum er leitast við að búa nemendum hvetjandi námsumhverfi. Áhersla er lögð á samstarf kennara og fjölbreytta kennsluhætti. Víkurskóli er heilsueflandi skóli og vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar, Uppeldi til ábyrgðar. Víkurskóli er jafnframt einn af jarðvangsskólum Kötlu Geopark. Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð starfsmanna á verkefnum skólans. Skólinn hefur um árabil tekið þátt í fjölþjóðlegu samstarfi í gegnum Erasmus+. 

Skólastjóri: Elín Einarsdóttir
Sími: 487 12 42
Heimasíða: http://vikurskoli.is 
 

Merki skólans er sett saman af litum regnbogans og Reynisdröngum. Þar er vísun í að Víkurskóli byggir á traustum grunni þar sem gjöful og fögur náttúra skapar umgjörð um skapandi stofnun sem leitast við að koma til móts við fjölbreytt litróf manneskjunnar í leik og starfi.

Gæði, gleði, gróska og gagn eru kjörorð Víkurskóla og marka þá framtíðarsýn sem við höfum mótað honum. 

  • Gæði: felur í sér að ávallt er leitast við að gera hlutina vel og vanda til verka hvort sem um er að ræða framkvæmd kennslu, fræðslu starfsfólks eða ytri umgjörð.
  • Gleði: vísar í skapandi starfsanda þar sem samskipti mótast af virðingu, umburðarlyndi, bjartsýni og jákvæðni.
  • Gróska: felur í sér skapandi framvindu í að takast á við ný verkefni, bæta og fegra það sem fyrir er í víðu samhengi. 
  • Gagn: vísar til ábyrgðar hvers og eins og hvernig hann getur með framlagi sínu lagt hönd á plóg til eflingar sjálfs sín og annarra.

Hér er hægt að nálgast Skóladagatal 2022-2023 Víkurskóla