Skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, auglýsir eftir leikskólaráðgjafa í hópinn.

Skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, auglýsir eftir leikskólaráðgjafa í hópinn. Nýbúið er að sameina Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu og kæmi leikskólaráðgjafi að mótun verkefna í samstarfi við aðra starfsmenn hjá stofnuninni.

Eftirtalin sveitarfélög reka Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu: Ásahreppur, Rangárþing Ytra, Rangárþing Eystra, Mýrdalshreppur og Skaftárhreppur. Íbúar á svæðinu eru tæplega 6000 og þjónustar stofnunin fimm leikskóla og fimm grunnskóla. Næsti yfirmaður leikskólaráðgjafa er teymisstjóri skólaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf kennara. Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða og/eða stjórnunar eða önnur menntun sem nýtist í starfi. Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfstæðis, sveigjanleika, ásamt skapandi og lausnamiðara vinnubragða. Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði, einnig er æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á gagnasöfnun og úrvinnslu þroska- og hegðunarmælitækja. Þekking á stjórnun leikskóla kæmi að notum.

Starfssvið leikskólaráðgjafa:

  • Er leikskólastjórum og öðrum starfsmönnum leikskóla til ráðgjafar um fagleg málefni, skipulag leikskóla, ásamt uppeldis- og menntastarfi í leikskólum.
  • Fylgist með uppeldis- og menntastarfi, aðbúnaði í leikskólum og leiðbeinir í samráði við yfirmann.
  • Veitir ráðgjöf vegna foreldrasamstarfs í leikskólum.
  • Er ráðgefandi varðandi starfsmannamál og aðstoðar við lausn á málum ef á þarf að halda.
  • Er ráðgefandi í sérverkefnum, þróunarverkefnum og nýbreytnistarfi, miðlar þekkingu og nýjungum á sviði leikskólafræða.
  • Veitir fræðslu og stuðlar að samstarfi og upplýsingamiðlun til leikskóla og á milli leikskóla.
  • Hefur umsjón með fagbókasafni, hugmyndabanka og öflun gagna varðandi ýmis leikskólamál.
  • Hefur samstarf við þá aðila er þurfa þykir varðandi leikskólana.
  • Vinnur önnur verkefni er varða leikskólamál sem yfirmaður felur honum.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2023. Nánari upplýsingar veitir Halldóra Guðlaug teymisstjóri skólaþjónustu í netfanginu halldora@skolamal.is eða í síma 487-8125.

Umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá berist til Svövu Davíðsdóttur framkvæmdarstjóra Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu á netfangið svava@felagsmal.is.