SASS development fund is open for applications.

Uppbyggingarsjóður Suðurlands (SASS development fund) has opened up for applications! www.sass.is/uppbyggingarsjodur

The deadline for grant applications is the 4th of October 2022 at 4 pm.

This is a competitive fund that supports projects in the fields of culture, innovation, and business development. Furthermore, it funds projects that support positive community development, promotes cultural activity, have a positive environmental impact, or in other ways improve South Iceland’s competitiveness.

If you need help applying or just want to have a chat about your idea, you can contact Harpa Elín by email: kotlusetur@vik.is or phone: 8521395, or choose a consultant from the list at www.sass.is/radgjof


Wniosek o dofinansowanie na własny projekt można składać na stronie SASS: www.sass.is/uppbyggingarsjodur do 4 października 2022, godz. 16:00

Środki na realizację własnych pomysłów pochodzić będą z Uppbyggingarsjóður Suðurlands (sass.is).

Uppbyggingarsjóður Suðurlands (SASS Fundusz Rozwoju Południowej Islandii) jest funduszem wspierającym projekty z obszaru kultury, innowacji i rozwoju biznesu. Z funduszu dotowane są projekty, których cele są zbieżne ze strategią Sóknaráætlun Suðurlands (Strategia Rozwoju Południowej Islandii), rozwijające lokalną społeczność, promujące inicjatywy kulturalne, mające pozytywny wpływ na środowisko lub poprawiające konkurencyjność regionu Południowej Islandii.

Wszelkie pytania odnośnie dotacji i składnia wniosku można kierować do Harpy Elín na adres mailowy kotlusetur@vik.is lub skontaktować się pod nr. tel. 8521395 bądź też wybrać konsultanta z listy www.sass.is/radgjof