Sálfræðingur hjá Skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu

Laus er til umsóknar 100% staða sálfræðings frá 1. janúar nk. eða eftir samkomulagi

Á svæði skólaþjónustunnar eru tæplega 800 nemendur í fimm leikskólum og fimm grunnskólum. Hjá skólaþjónustunni er áhersla á virka starfsþróun starfsfólks og vellíðan í starfi.

Starfssvið sálfræðings

  • Almenn ráðgjöf og leiðsögn um sértæk úrræði til starfsfólks skóla og foreldra.
  • Athuganir, greiningar og ráðgjöf vegna einstakra nemenda.
  • Skipulögð fræðsla til starfsfólks skóla og foreldra.
  • Þverfaglegt samstarf við samstarfsfólk og aðrar stoðþjónustur.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi.
  • Stundvísi, sjálfstæði og öguð vinnubrögð.
  • Samskipta- og skipulagshæfni.
  • Góð færni í íslensku máli, jafnt ræðu sem riti.
  • Reynsla af notkun fjarfundabúnaðar er æskileg.

 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sálfræðingafélags Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Áhugasamir eru hvattir til að skoða heimasíðu sem er í smíðum www.vefur.skolamal.is eða hafa sambandi við Þórunni Jónu Hauksdóttur, forstöðumann (s. 488-4231).

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2021.

Umsóknum skal fylgja ferilskrá um menntun og fyrri störf ásamt rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir eiga að berast forstöðumanni á netfangið thorunnjona@skolamal.is