25 MILLJÓNA KRÓNA STYRKUR TIL STAFRÆNS SUÐURLANDS

Verkefnið Stafrænt Suðurlander undirverkefni þess og er markmiðið að undirbúa sveitarfélögin undir stafræna þjónustu og stjórnsýslu. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga hefur veitt 25 mkr. framlag til að hefja verkefnið og vinna að fyrsta áfanga.

Markmið Stafræns Suðurlands er að móta einskonar stafrænt ráðhús og þjónustuver fyrir sveitarfélögin og ná þannig fram hagræðingu í rekstri, auknu öryggi í vinnslu gagna og meiri sérhæfingu í störfum. Stafrænt ráðhús auðveldar stafræn samskipti við almenning og eykur möguleika á sjálfsafgreiðslu. Í stafrænu ráðhúsi verður miðlæg hýsing allra gagna sveitarfélaganna, miðlægt símkerfi og þjónustuver. Á þann hátt verður ein gátt fyrir íbúa svæðsins til að sækja um þjónustu og eiga samskipti við sveitarfélagið. Allar umsóknir, málsmeðferð og svör við umsóknum verði stafræn.

Gert er ráð fyrir að í framtíðinni verði starfandi skjalastjóri og persónuverndarfulltrúi fyrir allt svæðið og mótaður verði samræmdur skjalalykill.

Gert er ráð fyrir að umsóknir, svo sem um félagslega þjónustu og ásviði skipulags- og byggingarmála fari um stafræna ráðhúsið og verði afgreiddar af sérfræðingum sveitarfélaganna. Myndað verði teymi sérfræðinga í upplýsingatækni, skjalavörslu og stafrænum lausnum sem vinnur fyrir allt svæðið. Á grunni stafræns ráðhús verður hægt að þróa önnur verkefni svo sem:

  • Stafrænir kennsluhættir
  • Stafræn sérfræðiþjónusta við nemendur og starfsfólk
  • Stafræn félagsmiðstöð barna og ungmenna
  • Stafræn samskipti og miðlun gagna milli stofnanna sveitarfélagsins
  • Stafræn fræðsla og skipulag íþrótta- og frístundastarfs

Gert er ráð fyrir að verkefnið verði mótað nánar og unnið í samstarfi við Stafrænt Ísland og Stafrænt ráð Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Í fyrsta áfanga verkefnis verður verkefnið mótað og innviðir sveitarfélaganna greindir og metnir, þ.e. stafræn staða, tækni, verklag og mannafli.Á grundvelli þeirrar greiningar verða mótaðar tillögur og útfærslur fyrir Stafrænt Suðurland.

Á næstu misserum verður auglýst eftir verkefnisstjóra til eins árs sem verði stafrænn leiðtogi sveitarfélaganna hefji vinnu við fyrsta áfanga.