Starf byggingarfulltrúa laust til umsóknar

Mýrdalshreppur óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í stöðu byggingafulltrúa.
Byggingafulltrúi heyrir beint undir sveitarstjóra og ber ábyrgð á framkvæmd opinbers byggingaeftirlits í samræmi við gildandi lög nr. 123/2010 og reglugerðir. Um fjölbreytt starf er að ræða í sveitarfélagi þar sem mikil uppbygging á sér stað. Sveitarfélagið aðstoðar viðkomandi við að finna húsnæði á svæðinu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Yfirumsjón, framkvæmd og málsmeðferð byggingarmála í sveitarfélaginu
 • Undirbúningur fjárhagsáætlunar í samvinnu við skrifstofustjóra og sveitarstjóra
 • Samskipti við hönnuði, verktaka og íbúa í tengslum við byggingaframkvæmdir í sveitarfélaginu.
 • Ábyrgð á og umsjón með útgáfu byggingarleyfa, vottorða og skráningu mannvirkja.
 • Undirbúningur afgreiðslufunda lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála.
 • Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar og úttektir
 • Ábyrgð á skráningu mannvirkja, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, varðveislu og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa.
 • Samstarf við aðila innan sem utan stjórnsýslunnar er varðar verkefni á sviðinu.


Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. byggingarfræði, verkfræði, tæknifræði eða arkitektúr.
 • Löggilding sem hönnuður skv. 25. gr. Mannvirkjalaga nr. 160/2010
 • Þekking og reynsla á sviði byggingarmála
 • Þekking á áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlanagerð
 • Þekking og reynsla af úttektum og mælingum
 • Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og byggingareglugerð
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu kostur
 • Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
 • Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
 • Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
 • Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2024. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.