Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu óskar eftir að ráða stuðningsfjölskyldur og starfsmann í stoðþjónustu

Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu óskar eftir að ráða starfsmann í stoðþjónustu

Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu auglýsir eftir starfsmanni í tímavinnu til að sinna stoðþjónustu. Starfið felst í aðstoð við daglegt líf og félagslegan stuðning.

Hæfniskröfur: Leitað er að einstaklingum sem búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, eru ábyrgir og traustir, sýna frumkvæði í starfi og geta unnið sjálfstætt. Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri. Starfið hentar jafnt körlum sem konum.

 

Félagsþjónusta Rangárvalla-og Vestur Skaftafellssýslu óskar jafnframt  eftir að ráða stuðningsfjölskyldur.

Hlutverk stuðningsfjölskyldu er að veita börnum tilbreytingu og stuðning, létta álagi af fjölskyldum og styrkja félagslegt tengslanet. Um er að ræða 1-2 helgar í mánuði þar sem barn dvelur á heimili stuðningsfjölskyldunnar.

Hæfniskröfur: Gerð er krafa um hæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleika, frumkvæði, samviskusemi, heiðarleika, góðar heimilisaðstæður og hreint sakavottorð. Reynsla af umönnun barna æskileg.

Greiðslur til stuðningsfjölskyldna eru samkvæmt verktakasamningi.

 

Nánari upplýsingar veitir Þóra S. Jónsdóttir í síma 487-8125 eða á netfangið thora@felagsmal.is